MenzSamen biedt dagbesteding en participatie  vanuit het MenzSamen Bruishuis in Heide. Dit is een plek voor deelnemers om zich thuis te kunnen voelen, om te ontwikkelen, om te verbinden, om te delen, om te creëren, om te leren en om plezier te maken.
Een plek waar het bruist van energie, mogelijkheden, plezier, creatie, ontwikkeling, beweging en vooruitgang en dit in verbinding met andere gasten en deelnemers.

MenzSamen is van mening dat alle mensen binnen hun mogelijkheden mee kunnen doen aan de maatschappij. Elkaar aanvullen en verrijken. MenzSamen ondersteunt en verbindt waar nodig om te zorgen dat ieder, vanuit eigen mogelijkheden, mee kan doen en de regie krijgt, neemt en houdt over eigen welbevinden, vitaliteit en levenskwaliteit.

Van afhankelijk naar zelfbewust
Van zelfbewust naar zelfredzaam
Van zelfredzaam naar samen redzaam!

Het bruishuis bestaat uit 4 onderdelen:

 1. De Bruiskamer
  Ontmoetingsplek | Activiteiten verrichten | Creëren
 2. Bruiscentrum
  Dagbesteding / maatschappelijke participatie
 3. Bruiswerk
  Samen met de coach/begeleider werken aan werk
 4. Bruisladder
  Werkend leren als opstap naar werk voor vluchtelingen

Wilt u een zinvolle ingeving geven aan uw dag? Wilt u deelnemen aan de dagbesteding of een bijdrage leveren als professional of vrijwilliger? Laten we er dan zijn voor elkaar! Wij kunnen ook vervoer voor u regelen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Kijk voor meer informatie op de website van Het Bruishuis: www.hetbruishuis.nl