De MenzSamen begeleider kan ondersteuning bieden met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. U ontvangt een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve ondersteuning, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Het uiteindelijke doel van de begeleiding/ ondersteuning is het verhogen van de eigen zelfredzaamheid en zelf regisserend vermogen van de deelnemer.

 

 

Budgetcoaching

Steeds meer mensen hebben financiële zorgen. Sommigen hebben niet geleerd hoe ze met geld om moeten gaan en anderen komen door omstandigheden in de problemen. Dit kan o.a. komen door werkeloosheid, ziekte of een scheiding. Niet altijd heb je dit in de hand en hoe krijg je weer grip op je financiële situatie?

Mensen met financiële zorgen, maar (geen al te grote) schulden kunnen een budgetcoach inschakelen. Een budgetcoach helpt mensen die geen problematische schulden (meer) hebben. Mocht u grote schulden hebben die u niet binnen drie jaar kunt aflossen dan verwijzen wij u door naar schuldhulpverlening.

 

 

Ondersteuning bij huishoudelijk werk

Door ondersteuning te ontvangen bij uw huishoudelijk werk kan u helpen in het zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te kunnen leven. Samen met u gaan we eerst kijken wat u vanuit uw eigen kracht kunt doen en welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning vanuit uw omgeving en sociale netwerk. Daar waar nodig is kan u op maat ondersteuning ontvangen. Dit op een persoonlijke wijze en in samenwerking met u en uw draagvermogen.