Samen met u werken wij aan een oplossing voor het door u ervaren probleem of het vinden van een antwoord op uw vraag. Wij begeleiden en coachen u vanuit een professionele aanpak zodat u weer zelfstandig verder kunt vanuit uw eigen kracht. U kunt bij MenzSamen begeleiding/ondersteuning ontvangen bij onderwerpen die te maken hebben met uw:

 

DEELGEBIED GEZONDHEID

Kracht, uithoudingsvermogen, snelheid, lenigheid, en coördinatie zijn vaak de eerste zaken die hiermee geassocieerd worden, maar ook gezonde voeding, voldoende (nacht)rust, ontspanning en bewegen kunnen hierin uitgebreid behandeld worden.

 

DEELGEBIED MENTALE BALANS

De mate waarin jij jouw gedachten en emoties bewust ervaart en hier grip op hebt. Stabiliteit, positivisme, zelf oplossingen realiseren vanuit eigen kracht, en omgang met veranderingen zijn thema’s die uitgebreid aan bod kunnen komen. Bijvoorbeeld:

Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je in jezelf hebt. Het is een kijk op je eigen kunnen; het vertrouwen dat je zelf taken en hindernissen aankunt. De mate van zelfvertrouwen wordt gedurende je leven bepaald en vindt zijn basis in je kinderjaren. Je sociale omgeving en de gebeurtenissen die je meemaakt naast je eigen persoonlijkheid zijn erg bepalend voor de mate van zelfvertrouwen. Aanmoediging, behalen van successen, (negatieve) ervaringen, pesten, buitensluiten, bescherming zijn voorbeelden die van invloed kunnen zijn op de mate van zelfvertrouwen.

Je mate van zelfvertrouwen bepaalt voor een groot deel hoe je met de dagelijkse gebeurtenissen/ uitdagingen omgaat. Door zelfvertrouwen te hebben vertrouw je in je eigen kracht, ben je meer tevreden met jezelf en leer je meer van jezelf te houden. Samen met je persoonlijke MenzSamen begeleider kun je investeren in je zelfvertrouwen zodat je je vrijer, meer ontspannen, blijer en gelukkiger voelt.


Spanning/ stress
Iedereen heeft weleens last van spanning en stress. Dat is niet erg en je kan hier normaal van herstellen. Maar als stress langer aanhoudt kan dit lichamelijke en/of geestelijke klachten veroorzaken. Stress wordt ongezond wanneer deze groter is, vaker voorkomt of langer duurt dan iemand aankan en/of hier niet voldoende van kan herstellen. Er is geen balans in de draaglast en het draagvermogen van de persoon. Zowel een te grote draaglast als een te klein draagvermogen kan hier de oorzaak van zijn. De disbalans is ongezond omdat dit kan leiden tot tal van lichamelijke en psychische klachten.

Samen met je persoonlijke MenzSamen begeleider kun je onderzoeken wat er voor jou nodig is om meer balans/rust te ervaren en ondersteuning te krijgen om dit in je dagelijkse leven toe te passen. 

 • Vermoeidheid
 • Burn-out
 • Rouw en verliesverwerking
 • Negatief zelfbeeld
 • Angstklachten
 • Eenzaamheid
 • Levensvragen

 

DEELGEBIED WERK en ACTIEF LEVEN

Het hebben of niet hebben van werk, het hebben van werk die wel of juist niet bij je past bepaalt voor een groot deel je algehele welbevinden. We hebben het dan niet alleen over betaald werk maar ook al het werk dat je verricht op vrijwillige basis. Bij alles wat je doet zet je jezelf als mens in. Jij met al je mogelijkheden, competenties, waarden, normen, passie etc. Is datgene wat je doet een verlengstuk van wie je bent? Is datgene wat je doet in balans met je (persoonlijke) situatie, je doel(en), mogelijkheden en of grenzen? Heb je naast, al wat het leven je vraagt nog energie, tijd en rust over voor ontspanning door activiteit, bijvoorbeeld door het uitoefenen van een hobby?

Als je dit niet positief ervaart kan je je afvragen wat je zou kunnen doen of wat je mogelijkheden zijn.

Samen met je persoonlijke MenzSamen begeleider kun je onderzoeken wat er voor jou nodig is om balans/rust te ervaren en/of om antwoorden te vinden op vragen die je hebt of gewoon om eens te klankborden.

 

DEELGEBIED LEEFBAARHEID WONEN en MATERIEEL BALANS

Wonen doe je niet alleen. Je woont samen met anderen in een wijk/ buurt en gemeente. De kwaliteit van je wonen heeft een hele grote invloed op je welzijn. Niet alleen het huis of de plek waar je woont, maar ook met wie je hierin te maken hebt zoals je buren en je buurtgenoten. Samen met elkaar vormen alle bewoners een buurtcultuur. Om je prettig te kunnen voelen in je huis, je buurt je gemeente, is vertrouwen, veiligheid, bereikbaarheid, ontwikkelingsmogelijkheden, respect en verbinding met elkaar nodig. Het welzijn van de individuele bewoner heeft invloed op het welzijn van andere bewoners. Samen met elkaar investeren zorgt voor een duurzame leefbaarheid in de wijk en de buurt. Dit gebeurt voornamelijk middels vele actieve vrijwilligers in de wijk.

In samenwerking met andere organisaties kunnen bewoners ondersteuning, coaching/training en of advies krijgen van een van de MenzSamen begeleiders bij vraagstukken die te maken hebben met leefbaarheid, verbinding, initiatieven, communicatie, oplossingen, eigen kracht en duurzame inzetbaarheid.

 

MATERIEEL BALANS

De verhouding tussen jouw inkomsten en jouw uitgaven. Kan ik rondkomen van het geld dat binnenkomt? Is het noodzakelijk om te bezuinigen? Anticipeer ik voldoende op toekomstige situaties? Men zegt dat geld niet gelukkig maakt, maar geld draagt er zeker aan bij.

Budgetcoaching
Steeds meer mensen hebben financiële zorgen. Sommigen hebben niet geleerd hoe ze met geld om moeten gaan en anderen komen door omstandigheden in de problemen. Dit kan o.a. komen door werkeloosheid, ziekte of een scheiding. Niet altijd heb je dit in de hand en hoe krijg je weer grip op je financiële situatie?

Mensen met financiële zorgen, maar (geen al te grote) schulden kunnen een persoonlijke MenzSamen budgetcoach inschakelen.

Je persoonlijke MenzSamen budgetcoach kan diegene helpen die geen problematische schulden (meer) hebben. Mocht je grote schulden hebben die je niet binnen drie jaar kunt aflossen dan verwijzen wij je door naar schuldhulpverlening.

 

DEELGEBIED SOCIAAL EVENWICHT IN RELATIES

De mate waarin jij actief bent in jouw leefomgeving en leefmilieu. Contacten met vrienden, kennissen, familieleden, buurtbewoners, partner en gezinsleden. Dit bepaalt wederkerig jouw menselijk gedrag. Ben jij tevreden over de kwaliteit en kwantiteit van je contacten? Voel je je eenzaam en/of alleen of mis je wat in je contacten?

Alle verbindingen die je hebt zijn constant in beweging. Relaties ontstaan, veranderen en eindigen. Dit vraagt om bewustzijn, alertheid en aandacht. Relaties die je hebt, hebben een directe invloed op je welzijn en op je gedrag. Dit kan je als positief maar ook als negatief ervaren.

Samen met je persoonlijke MenzSamen begeleider kun je werken aan de volgende onderwerpen:

 • Relatie counseling
 • Sociale vaardigheden
 • Eenzaamheid
 • Conflictbemiddeling
 • Sociaal dialoog
 • Scheiding